Jihidem

JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA İNSAN HAKLARI İHLÂLİ BAŞVURU FORMU

 

JANDARMA İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (JİHİDEM ) 'NİN AMACI
                                       

       Jandarma sorumluluk bölgesinde veya Jandarmayla ilişkili olarak, görevlerin icrası esnasında meydana gelebilecek insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili şikayet ve müracaatları belli bir sisteme göre kabul etmek, bu iddiaları araştırmak, iddiaların doğruluğu halinde hukuki çerçevede adli ve idari soruşturma yapılmasını başlatmak, yapılan işlemlerle ilgili gelişmelerden ve sonucundan başvuru sahibine bilgi vermek ve bu  çalışmaların kamuoyuna açıklanmasını sağlamak amacıyla, Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (kısa adıyla JİHİDEM) kurulmuştur.

       JİHİDEM’ in faaliyete geçirilmesiyle, vatandaşlarımızın doğrudan doğruya J.Gn. K.lığı ile temas kurarak, insan hakları ihlali iddialarıyla ilgili tereddütlerini birinci elden giderebilmeleri amaçlanmıştır.      

 

JİHİDEM'İN GÖREVLERİ

 

 

   Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi Ankara’da, Jandarma Genel Komutanlığı Ek Karargah Binası (Beştepe)’ nda bulunmakta olup, diğer üniteleri İl Jandarma Komutanlıklarının Hareket Merkezleri’nde  kurulmuş ve tüm faaliyetler koordineli olarak yürütülmektedir.

              JİHİDEM’ in başlıca görevleri şunlardır:

1.   Çeşitli kanallardan (telefon, faks, mektup, dilekçe, şahsi müracaat vs.) JİHİDEM’ e intikal eden insan hakları ihlalleri ile ilgili  şikayet ve müracaatları kabul etmek.

2.   Kabul edilen şikayet ve müracaatların insan hakları ihlali kapsamında olup olmadığını değerlendirmek.

3.   Bu iddiaları araştırmak, iddiaların doğruluğunda hukuki prosedür çerçevesinde adli ve idari soruşturma başlatılmasını sağlamak.

4.   İncelenip değerlendirilen şikayet ve müracaat konuları ile ilgili olarak  ilgilisine cevap verilmesini sağlamak.

5.   Yapılan şikayet, müracaat ve bunlara  verilen  cevaplarla ilgili raporların hazırlanmasını, istatistiki bilgilerin düzenlenmesini ve bunların kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

BAŞVURU YOLLARI

Kendinizin, yakınlarınızın veya herhangi bir insanın insan hakkı ihlallerine maruz kaldığını düşünüyorsanız;

          İkamet ettiğiniz İldeki İl Jandarma Komutanlığına,

                         Şahsen, dilekçe veya telefonla (156)          

             ya da,

       Ankara’da bulunan Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM)’ ne

       Şahsen,

       Telefon,

       Mektup,

       Dilekçe,

       Faks,

      Internet,

yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz.

      Mektup, dilekçe ve faks yoluyla başvurularda aşağıdaki formatı kullanabileceğiniz gibi bu hususları içeren düz bir yazıyla da başvuruda bulunabilirsiniz.

MEKTUP VE DİLEKÇE ADRESİMİZ :

JİHİDEM

Jandarma Genel Komutanlığı

Korg. Hulusi SAYIN Kışlası 06500

Beştepe – ANKARA

TELEFON :

0 (312) 456 1 156 (pbx)

FAKS :

0 (312) 212 84 63/0 (312) 215 14 17

ŞAHSEN MÜRACAAT :

JİHİDEM

Jandarma Genel Komutanlığı

Korg. Hulusi SAYIN Kışlası Zemin Kat

Beştepe – ANKARA

INTERNET YOLU İLE BAŞVURU :

Internet yolu ile başvuru yapmak için Tıklayınız

 

JİHİDEM'e konu İnsan  Hakları İhlalleri nelerdir?

       İddia edilen eylemin JİHİDEM’ e konu olması için:

1.    Eylemi yapan kişinin Jandarma personeli olması,

2.    Bu Jandarma personeline yasalarla öngörülen bir görevin verilmiş olması,

3.    Eylemin görevin ifası sırasında icra edilmesi veya göreviyle ilgili olması,

4.    Bu eylemin insan onurunu incitici olması veya temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunması,

5.    Bu eylemin  Türk Ceza Kanununa, diğer Kanunlara veya ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere göre suç teşkil etmesi,

6.      Ayrıca başvurunun, iddia edilen olayın meydana geldiği tarihten itibaren suçun nev'ine göre kanuni süresi içinde yapılmış olması gerekmektedir.

 

 

 

 

JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA İNSAN HAKLARI İHLÂLİ BAŞVURU FORMU